top of page

Diensten

Arbeidsrecht

Ondernemingsrecht

Werkgevers en werknemers hebben voortdurend te maken met zich wijzigende en ingewikkelde wetgeving. 


Het is dan prettig om snel deskundig advies te kunnen inroepen. Het gaat hier onder meer om juridisch advies bij:

- (dreigend) ontslag
- ontslag op staande voet (dringende reden)
- nakomen verzuim- en re-integratieverplichtingen
- protesteren en verweer voeren tegen het ontslag
- het recht op ww en ontslagvergoeding

Maar ook deskundige hulp bij:
- het opstellen en screenen van arbeidscontracten of arbeidsvoorwaardenreglement
- het voeren van gerechtelijke procedures in het arbeidsrecht 

Hierbij gaat het veelal om advisering inzake:

- keuze ondernemingsvorm (eenmanszaak, V.O.F., B.V.)

- (beperken) aansprakelijkheid van de ondernemer

- opstellen van contracten (samenwerkingscontracten, verkoopcontracten, geldleningscontracten, borgstellingscontracten, aandeelhouderscontracten, etc.)

- opstellen van Algemene Voorwaarden
- incasso's, waaronder het voeren van gerechtelijke procedures tot € 25.000,--.


Vanwege mijn fiscale achtergrond betrek ik in mijn zakelijke adviezen altijd de relevante fiscale aspecten. 
Wel zo handig voor u als ondernemer.

Huurrecht

Geschillen met de overheid

Belangenbehartiging voor zowel zakelijke (bedrijfsruimte)  alsook particuliere (woning) huurruimte.

Huur- en woonconflicten kunnen gaan over:

- incassogeschillen over het niet (tijdig) betalen van de huur
- gebreken in het gehuurde (achterstallig onderhoud, etc.)
- overlast veroorzaken huurder
(geluid, stank, water)
- indeplaatsstelling bij bedrijfshuurruimte

Maar ook:
- het opstellen van huurcontracten
- advisering in het kader van de Leegstandwet

In alle conflictsituaties kan ik u vertegenwoordigen bij het voeren van gerechtelijke procedures 

Als burger kom je op allerlei manieren met de overheid in aanraking, bijvoorbeeld als een sociale uitkering wordt aangevraagd, of als een vergunningsaanvraag wordt afgewezen.

Een beslissing van de overheid kan diep ingrijpen in uw leven en grote gevolgen hebben. Daarom bestaat er een stelsel van rechtsbescherming waarin burgers bezwaar kunnen maken tegen een beslissing van de overheid, de bestuursrechtelijke procedure. Zo’n procedure begint meestal met het indienen van een bezwaarschrift, eventueel gevolgd door een beroepsprocedure en hoger beroep bij de rechter.

Diensten: Diensten
bottom of page